БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 90ЛВ

Общи условия и политики

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на онлайн магазина  www.tiddleypom.bg

 Дефиниции

Продавач - фирма КЕЙ ПАРТНЕР ЕООД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев №23, ет.2, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК204628983

Онлайн магазин в интернет пространстовото www.tiddleypom.bg , както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент- всяко лице, посетило онлайн магазина и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач - всеки клиент на онлайн магазина, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил- стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в магазина, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка- заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Онлайн магазина. За избягване на всякакви съмнения - за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние– поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Онлайн магазина стоки. За избягване на всякакви съмнения - отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги- извършването на всякакви електронни услуги от страна на Онлайн магазина, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Онлайн магазина стоки.

Електронен ваучер- произволна комбинация от букви, цифри и символи. Така създадената комбинация се изпраща от Продавача на Купувача, в случай, че последният реши да си закупи електронен ваучер. Електронният ваучер, предоставен на Клиента, е равен на стойността на заплатената от последния сума. Електронният ваучер може да се използва еднократно и в срок, не по-дълъг от 1 месец, считано от датата на издаването му. При използването на Електронен ваучер, от сумата на Поръчката се приспада вече заплатеният ваучер.

Промо-код - произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката.

Безплатна доставка - В случай на поръчка на стойност по-голяма от 90,00 /деветдесет/ лева, транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма Спиди, до посочен от Купувача адрес.

Платена доставка - В случай на поръчка на стойност под 90,00 /деветдесет/ лева, Купувачът заплаща транспорта на поръчани стоки и услуги. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма Спиди, до посочен от Купувача адрес. За избягване на всякакви съмнения, разходите за Доставка са с фиксирана стойност, независимо от обема и/или килограмите на пратката. (Повече информация може да видите в раздел „Плащания“ и „Транспорт“)

Куриер - поръчките, реализирани през Онлайн магазина, се доставят чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Повече информация относно куриерската фирма може да бъде намерена тук:

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница - виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена - всички разходи, направени от Купучава по закупуването на стоката, включително цената на Доставката. За избягване на всякакви съмнения - в случаите, когато Клиентът ползва безплатна Доставка, същата не бива калкулираната и се поема от Продавача, съгласно настоящите ОУ.

Общи положения

Достъпът  до  ограничените части на Онлайн магазина, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Онлайн магазина. Директен достъп до формуляра за регистрация може да откриете тук.

Достъпът до Онлайн магазина може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Онлайн магазина стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Онлайн магазина са в български лева, за един брой от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Онлайн магазина, могат да бъдат променяни от Продавачът по всяко време.

Продавачът си запазва правото да коригира и актуализира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения - с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Онлайн магазина, към датата на Поръчката, Общи условия.

Онлайн магазинът използва официално предоставени от производителя данни за съдържание на продукта. Клиентът се съгласява, че разлики в съдържанието са допустими предвид сезонността и качеството на реколтата.

Онлай магазинът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

Поверителност

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на tiddleypom.bg , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Използвайки електронния магазин, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от Продавача. Клиентът също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

При поискване Клиентът има право да получи безплатна информация, относно събраните за него лични данни. Клиентът има право по всяко време да откаже личните му данни да бъдат събирани и обработвани, също да поиска те да бъдат заличени, коригирани или блокирани. Клиентът има право да поиска пълното изтриване на профила си и всички данни свързани с него. За да използва Онлай магазина, Купувачът дава съгласието си КЕЙ ПАРТНЕР ЕООД да събира и обработва личните му данни и декларира, че е запознат/а с:

 • целта и средствата на обработка на личните данни;

 • доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните от Продавача данни;

Tiddleypom.bg може да се разглежда от клиента свободно, без регистрация. С регистрирането в сайта или извършване на поръчка и попълването на формуляра с лични данни, клиента декларира, че е съгласен всички предоставени от него лични данни да бъдат включени в базата данни на търговеца и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че личните му данни, могат да бъдат съхранени и използвани от търговеца и от неговите партньори по договор за:

 • Маркетинг статистика и дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на търговеца и на трети лица, с които търговеца има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от клиентите;

 • Създаване на клиентски профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване;

 • Изпращане на търговски или нетърговски съобщения от търговеца;

 • Необходими за вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Онлайн магазина и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функционалности и услуги;

За да направите поръчка в Онлайн магазина е необходимо да предоставите следните лични данни, необходими за изпълнението на поръчката Ви: две имена, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка (може да бъде посочен и офис на куриера). Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и необходимо за извършването на доставката на избраните стоки.

Всеки път, когато клиента достъпи до страница от tiddleypom.bg и различните менюта в нея, Продавачът получава информация, под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • IP-адрес на клиента;

 • страниците, които клиента е посетил;

 • страницата, която е препратила клиента към нас;

 • дата и продължителност на достъпа;

 • информация за браузъра и операционната система, която клиента ползва;

Продавачът няма да предоставя каквато и да било лична информация на трети лица, освен в следните случаи:

 • Ако това се изисква от нормативен акт – на съответните органи

 • Държавни агенции и други регулатори, които предоставят легитимен документ за правото да изискат информацията или е на лице законова предпоставка

 • Трети лица, които извършват услуги за нас, свързани с маркетинг и плащания, като те са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят информацията в конфиденциалност и да спазват нужните мерки за нейната висока защита.

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни, или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган, Комисията за защита на лични данни . 

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИ”

Нашият онлайн магазин използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране.

Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:

Бисквитки:

 • Google Analytics

 • AddThis social sharing

 • Remember me

 • Facebook ADs

 • Retargeting

 • Glami

Моля да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система. Конкретно, използваните на нашия сайт „строго необходими“ бисквитки са:

 • CloudCart Analytics - това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от CloudCart. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на CloudCart. Искаме да знаете, че CloudCart съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR.

 • Google Analytics - това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR.

 • AddThis social sharing - това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате

 • Remember me - това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „Настройки на бисквитките“ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

ПОРЪЧКА НА АРТИКУЛИ

Сключване на договор

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Онлайн магазина като "гост" или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Онлайн магазина, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

"Поръчка" е направената от клиента заявка за закупуване на конкретни артикули. Поръчката се счита за заявена след получаване на автоматичен имейл от страна на клиента, с номер на поръчка.
Потвърждението на поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на втори автоматичен имейл, с посочен номер на товарителница, с която пътува пратката.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя продуктите в  Кошницата, чрез натискане на бутон "Добави в кошницата". След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Онлайн магазина усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

            - отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение (в срок не по- дълъг от 10 календарни дни) за доставка на останалите в поръчката стоки.

            - анулиране на поръчката;

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Онлайн магазина и/или запазването му в категория "Любими", не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Онлайн магазина. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Онлайн магазина, като статуса на такива стоки бива променен на "Неактивен".

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е "Неактивен", Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случай, Продавачът се задължава да уведоми Клиента,чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

В случай на системна техническа грешка в цената на даден артикул, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента,чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес.

Всяка, направена през Онлайн магазина поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

Екипът на Tiddley Pom Baby Spa и Aroma Therapy Shed извършва доставките в рамките на 2-7 работни дни в зависимост от населеното място на клиента и складовата наличност на избраните продукти. Поръчки, направени до 17:00 ч. в работен ден, се обработват в съответния ден. Поръчки, направени след 17:00 ч., се обработват на следващия работен ден. Поръчки направени в почивни и празнични дни, се обработват в първия работен ден следващ деня на поръчката.

При забавяне на доставката, поради независещи от tiddleypom.bg причини, ще бъдете своевременно уведомени.

Плащания

 Поръчаните чрез Онлайн магазина стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин :

            - с наложен платеж, при получаване на поръчката.

            - чрез банков превод на посочен от Продавача IBAN

Транспорт

Стоките, закупени през Онлайн магазина, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя както следва:

            - За Поръчки, направени извън периоди на активно намаление - до 2 /три/ работни дни;

            - За Поръчки, направени по време на активно намаление - до 5 /пет/ работни дни.

Предлаганите начини на доставка са следните :

            - Доставка до офис на куриерската фирма;

            - Доставка до адрес, посочен от Клиента.

За Поръчки, на стойност по-малка от 90,00 лв. /деведесет/ лева, Клиентът ползва опцията Платена Доставка в размер на 4,46 лв (до офис на Спиди) и 6,11лв (до адрес)

За Поръчки, на стойност по-голяма от 90,00 лв. /деведесет/ лева, Клиентът ползва опцията Безплатна Доставка.

Поръчки, изпратени до офис, ще бъдат задържани в офиса на куриера, не по-дълго от 7 /седем/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 7 /седем/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача. 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез банков превод. В случай, че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

 Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

            - Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1(един) час след направата й!

            - Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1(един) час след направата й.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения - в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

 Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена, както и да не е замърсена, повредена или използвана.

За избягване на всякакви съмнения Купувачът има право да върне стоката не по-късно от 14 - дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите.

Условията и сроковете за връщане на стока са съгласно изискванията на Закона За Защита на Потребителите.

Купувачът  може да се запознае с целия закон на официалния сайт на Комисия За Защита на Потребителите на линк https://www.kzp.bg/

Адрес на Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
Bulgaria

Продавачът се задължава да предостави на Купувача и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6, което може да бъде изтеглено от този линк:

Връщането се осъществява към същия търговски адрес от който е изпратена стоката, като разходите са за сметка на купувача. Купувачът трябва да се свърже с нас на email: [email protected] и да съобщи за отказа си. Продавачът се задължава да възстанови заплатената за стоката сума в срок от 14 работни дни от датата, на която тя е получена обратно, или да я подмени.

Ние ценим прирорада и не разходваме ценни ресурси! Затова, при необходимост, може да намерите нашата БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА тук. Разпечатайте я и я попълнете както е описано по-долу.

Във връзка с връщането на стока към Продавача, Клиентът трябва да спази следния ред и да предостави следната информация:

            - Да попълни Бланката за връщане на стока и да напише каква е причината да върне стоката

            - Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането ( замяна на стока, издаване на електронен ваучер на стойността на върнатата стока, възстановяване на сума ) ;

            - Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума;

  • Да постави стоката, която желаете да върне, включително Бланката за връщане на стока в пакета.

Важно: Бланката за връщане на стока,трябва винаги да бъде приложена към стоката, която се връща.

  • Да изпрати пратката обратно чрез куриерска фирма Спиди България. Може да го направи директно от техен офис или да се свърже с тях на телефон 07001 7300 (Цена: На стойността на един градски разговор или според тарифния план на оператора на Купувача), за да насрочи връщането на стоката.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.  

Върщането на стока към Продавача,  с опция "наложен платеж", се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - върната по този начин стока, няма да бъде приемана от Продавача, до отпадането на опцията "наложен платеж".

Не забравяйте да запишете номера на Вашата поръчка, в случай на необходимост да се свържете с отдела за „Oбслужване на клиенти“.

Данни за връщане:

КЕЙ ПАРНЕР ЕООД

Тел.:+359887222131

Адрес за връщане на стоки: София, бул. Черни връх 67

  С настоящите "Общи Условия" Продавачът има за цел да информира Купувача, че като потребител, има възможност да се свърже с местния орган за ADR във връзка със спор, който не успява да уреди директно с Продавача.

Допълнителна информация за ADR:
ADR е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Допълнителна информация за подаване на жалба съгласно процедурата за ADR:
Национален орган за ADR е включен в националните листи на органите за ADR, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за ADR (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Сайт на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банков превод, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

В случай на липсващ/липсващи артикули от Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банков превод, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

Продавачът  се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача.

БЮЛЕТИН

Можете да се абонирате за нашия бюлетин като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия бюлетин, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия бюлетин по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес:
[email protected]. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия бюлетин.